Om oss

Rosendals Biprodukter är ett familjeföretag i Strömsnäsbruk som varit verksamma sedan 2005. Våra bigårdar finns utspridda i södra Sverige. Företagsledningen består av Per, Veronica, Emil och Oscar.

omoss-akvarell_660x360

Företaget startade 2005 med 3 bikupor

Det var och är fortfarande brist på biodlare. Insikten om binas betydelse för pollinering av olika växter blir allt större.

Pollineringen av bär och frukt kommer alla till glädje om det finns bin.

Idag har företaget drygt 450 bisamhällen

Antalet samhällen har ökat från ca 3 till 450 genom att samhällena har delats.

De är fördelade på ca 75 st fasta bigårdar samt 10 st släpar som flyttas runt på olika platser.

Per Fyhrlund

Arbetar sedan våren 2015 heltid med företaget. Arbetade tidigare som lageransvarig på Intersport.

Ansvarar för produktion och ekonomi.

Veronica Fyhrlund

Arbetar deltid som distriktssköterska på familjecentralen i Markaryd samt ca halvtid i företaget.

Ansvarar för försäljning och kvalitet.

Emil Fyhrlund

Arbetar som platschef på NCC. Ansvarar för IT och marknadsföring.

 

Oscar Fyhrlund

Arbetar som platschef på NCC. Ansvarar för byggnader och material.