Bilder utbildning


 

 


 


Bigårdsarbete


Abdikadir och Halima


Fikapaus i Hinneryd


Preben Kristiansen Studiebesök i en deltagares bigård


Rolf tillverkar cerat


Jabbar tillverkar cerat


Fikapaus


Olof Laurin, föreläsare i biskötsel och avläggare.


Glenn tillverkar foderramar


Abdikadir spikar ramar


Föreläsning HLR


Halima målar kupmtrl.


Fiske som avkoppling

Prisutdelning, familjefest i Klint

Vinnaren av största fisken, familjefest i Klint

Personalen, familjefest i Klint

Familjefest i Klint

Fisketävling, familjefest i Klint

Stafettkubb, familjefest i Klint

Markus skär ned ramar som ska bli till bibröd.