Föreläsare

Lotta Fyhrlund – Föreläsare HLR

Olof Laurin – Föreläsare Biskötsel och avläggarbildning

Monica Larsson – Föreläsare och yrkesbiodlare

Martin Nehman, föreläsare och  yrkesbiodlare

Preben Kristiansen – Bihälsokonsulent och yrkesbiodlare

Lotta Fabricius – Biodlingsexpert och utbildare