Personal


Veronica Fyhrlund – Lärare  och assistent


Per Fyhrlund – Lärare och yrkesbiodlare

Glenn – Lärare och bitillsynsman