Personal


Veronica Fyhrlund – Assistent


Per Fyhrlund – Lärare och yrkesbiodlare

Gert Kronkvist – Lärare och yrkesbiodlare