Biåret

Våra bigårdar är utplacerade på olika platser i södra Sverige. Bikuporna känns igen på kupornas gula färg och de rödbruna plåttaken.

biaret1Vårgenomgång och fodergiva med Apifonda.

biaret3Genomgång av ramar.

Genomgång av ramar.

ramtillverkning
Tillverkning av ramar inför kommande säsong.

bikuporDags att para våra drottningar med våra avläggare.

svarmplockningNedplockning av svärm. Korna studerar nyfiket vad som pågår.

biaret2Natursköna Småland.

biaret5Genomgång av ramar.

biaret6

Bikupor

utkorning-sockerlosningUtkörning av sockerlösning i vårt specialtillverkade släp (ca 1200 l).

kontrollKontroll om parningen har lyckats.

 

Top