Om oss

Rosendals Biprodukter är ett familjeföretag i Strömsnäsbruk som varit verksamma sedan 2005. Våra bigårdar finns utspridda i södra Sverige. Företagsledningen består av Per, Veronica, Emil och Oscar.

omoss-akvarell_660x360

Företaget startade 2005 med 3 bikupor

Det var och är fortfarande brist på biodlare. Insikten om binas betydelse för pollinering av olika växter blir allt större.

Pollineringen av bär och frukt kommer alla till glädje om det finns bin.

 

Idag har företaget ca 1200 bisamhällen

Antalet samhällen har ökat från ca 3 till ca 1200 genom att samhällena har delats.

De är fördelade på ca 150 st fasta bigårdar samt 10 st släpar som flyttas runt på olika platser.

 

Företagsledning


Per Fyhrlund
Produktion och Ekonomi
Veronica Fyhrlund
Försäljning och Kvalitet
Emil Fyhrlund
IT ansvarig
Oscar Fyhrlund
Byggnader

Personal


Caroline Svensson
Säljare
Helal Enjayeh
Bigårdsarbetare
Fadi Alyusef
Bigårdsarbetare
Muhibullah Quraishi
Assisterande Bigårdsarbetare

Top