Om oss

Rosendals Biprodukter är ett familjeföretag i Strömsnäsbruk som varit verksamma sedan 2005. Våra bigårdar finns utspridda i södra Sverige. Företagsledningen består av Per, Veronica, Emil och Oscar.

omoss-akvarell_660x360

Företaget startade 2005 med 3 bikupor

Det var och är fortfarande brist på biodlare. Insikten om binas betydelse för pollinering av olika växter blir allt större.

Pollineringen av bär och frukt kommer alla till glädje om det finns bin.

 

Idag har företaget ca 300 bisamhällen

Antalet samhällen har ökat från ca 3 till ca 300 genom att samhällena har delats.

 

Företagsledning


Per Fyhrlund
Produktion och Ekonomi
Veronica Fyhrlund
Försäljning och Kvalitet
Emil Fyhrlund
IT ansvarig
Oscar Fyhrlund
Byggnader

Top