Biåret hos Rosendals Biprodukter.

Rosendals bigårdar är utplacerade på olika platser i södra Sverige. Bikuporna känns igen på kupornas gula färg och de rödbruna plåttaken.

Arbeten under våren

biaret1Vårgenomgång och fodergiva med Apifonda.

biaret3Genomgång av ramar.

Genomgång av ramar.

bikuporDags att para våra drottningar med våra avläggare.

svarmplockningNedplockning av svärm. Korna studerar nyfiket vad som pågår.

Arbeten under vintern

ramtillverkningTillverkning av ramar inför kommande säsong.

Målning av kupor.

Bina får vila under vintern.

Vi levererar mycket honung året om.

biaret2Natursköna Småland.

biaret5Genomgång av ramar.

biaret6

Bikupor

utkorning-sockerlosningUtkörning av sockerlösning i vårt specialtillverkade släp (ca 1200 l).

kontrollKontroll om parningen har lyckats.


Försäljning av produkter pågår året om.

Tillverkning av kupbänkar.

Tillverkning av Rosendals bivaxcerat.

Tillverkning av Rosendals bivaxsalva sker under hela året.

Top