Pollinering

Klicka här för att erhålla ett pollineringskontrakt för utskrift.

Pollineringens fördelar

Våra bin pollinerar både vilda växter och odlade grödor. Goda skördar av frukter och bär kan vi många gånger tacka bina för. Detta värde tillfaller inte i första hand de svenska biodlarna, utan hela det svenska folket.

Även bondens ekonomi förbättras vid bl a odling av raps och rybs. Skörden ökar med minst 5% för raps och minst 15% för rybs. Risken för skadeangrepp minskar vid en snabb pollinering och klorofyllhalten blir lägre p g a den högre andelen mogna frön i en tidigt och jämnt pollinerad gröda. Binas effektiva pollinering ger således fler och oljerikare frön vilket naturligtvis direkt påverkar odlingens ekonomiska avkastning.

För bästa pollinering ska bisamhällena placeras ute i fältet på olika platser. Ju närmare bina har till grödan desto bättre. Bin pollinerar bäst inom 200 m från kupan. För raps och rybs behövs 2-3 samhällen/hektar medan exvis vitklöver kräver 2-4 samhällen.

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid före uppdraget, så vi får tid att göra i ordning bisamhällena. Det är ynglet som läggs sex veckor före uppdraget som kommer vara ute och pollinera.

pollinering
pollinering2

Pollineringsuppdrag

Är du intresserad av att öka din avkastning vid odling av oljeväxter, vitklöver, åkerböna m.m. utan mer arbete eller investeringar? Tveka då inte att kontakta oss för inhyrning av bisamhällen. Det enklaste, naturligaste och mest prisvärda alternativet. Skörden kan öka väldigt mycket men det normala ligger mellan 5-15%. Vi sköter alltihop och du som lantbrukare behöver inte ödsla någon som helst tid utan kan helt och hållet inrikta dig på odlingen. Kontakta oss för prisuppgifter.

 

Nedan visas lite bilder från pollineringsuppdrag på Österlen.

osterlen 1osterlen3osterlen5

osterlen2osterlen4

osterlen6

Top