Honungshantering

Lokalen där vi slungar och tappar honungen är belägen i Lidhult, som ligger mellan Strömsnäsbruk och Hinneryd. Fastigheten heter Rosendal, därav namnet ”Rosendals Biprodukter”.

Vi behandlar honungen varsamt så inte vitaminer och mineraler förstörs.


Honungslokalen i Lidhult

När ramarna är fulla och cellerna är täckta med vax är honungen redo för slungning. Då får biodlaren avlägsna vaxlocken och därefter slunga ut honungen ur ramarna. Innan dess ska det också kontrolleras att honungen inte innehåller för hög vattenhalt. Då kan den jäsa i burkarna. Då får man ”avfukta” honungen innan slungningen.

Innan honungen tappas på burk måste den silas och ”röras” eller ympas. För att inte de olika enzymerna och bakteriedödande ämnena ska förstöras i honungen bör den inte värmas upp mer än till 40 grader. Vi är noga med att hantera honungen varsamt, och värmer bara upp den så vi kan tappa den på burk.

honungshantering1
Vaxet avlägsnats med en speciell gaffel.

honungshantering2
Efter avtäckning av vax placeras ramarna i en ”karusell” i väntan på slungning.

honungshantering3
Honungen avlägsnas från ramarna under slungningen.

honungshantering4
Här tappas honungen på burk.

 

Top