Kvalitet

Vi är stolta över vår kvalitet på vår honung.

För att inte de olika enzymerna och bakteriedödande ämnena ska förstöras i honungen bör den inte värmas upp mer än till 40 grader. Vi är noga med att hantera honungen varsamt, och värmer bara upp den så vi kan tappa den på burk. 

HMF-halten* får ej överskrida 15mg/kg.*Hydroxymetylfurfural (HMF) är en organisk förening som härrör från bl.a. uppvärmning av socker. Den kan användas som kvalitetsindikator då alltför kraftig värmebehandling av honung ökar halten av HMF.(Krävs av svenskt sigill)