Kvalitet

HMF-halt Honung
HMF-halten* får ej överskrida 15mg/kg.
*Hydroxymetylfurfural (HMF) är en organisk förening som härrör från bl.a. uppvärmning av socker. Den kan användas som kvalitetsindikator då alltför kraftig värmebehandling av honung ökar halten av HMF.
(Krävs av svenskt sigill)